Ikkunoiden ja ovien CE-merkintä

CE-merkintä edellytetään sarjavalmisteisten vakiotuotteiden osalta ikkunoissa ja ovissa olevan kaikissa niissä ikkunoissa ja ovissa, jotka lähtevät tehtaalta 1.7.2013 ja sen jälkeen.

CE-merkintä edellytetään sarjavalmisteisten vakiotuotteiden osalta ikkunoissa ja ovissa olevan kaikissa niissä ikkunoissa ja ovissa, jotka lähtevät tehtaalta 1.7.2013 ja sen jälkeen.

CE-merkinnässä tulee ilmoittaa vähintään yksi tuoteominaisuus rakennustuoteasetuksen mukaan. CE-merkinnällä tulee osoittaa viranomaisten esittämien määräysten ominaisuuksien toteuttaminen. Ikkunalla ei ole yleisesti tuotestandardiin tukeutuvia ominaisuuksia, joihin liittyy määräyksiä. Nykyisin energian kulutus johtaa tiettyihin suunniteltuihin ikkunoiden U-arvoihin ja kokonaisenergianläpäisevyysarvoihin (max U-arvo saa olla 1.8 lämpimissä tiloissa). Asiakas tällöin määrittelee ostettavan ikkunan U-arvovaatimuksen. Valmistajan on sitten tämä osoitettava, joka ilmenee CE-merkinnästä ja suoritustasoilmoituksesta sekä tilausasiakirjoista.

Kaava-alueella saattaa olla kunnan rakennusviranomaisilla ääneneristävyysvaatimuksia, jolloin ko. ominaisuus on ilmoitettava (itse vaatimustason selvitys kuuluu asiakkaalle ja hänen pääsuunnittelijan vastuulle). Viranomaiset voivat jatkossa esittää vaatimuksensa vain harmonisoitujen ominaisuuksien osalta, muut ominaisuudet ovat vapaaehtoisia tai tilaaja edellyttää jonkun tuoteominaisuuden täyttämistä. Ympäristöministeriö on aloittamassa selvityksen siitä, miten jatkossa määräykset ikkunoiden ja ovien tultaisiin esittämään. Samoin tullaan muuttamaan nykyisiä määräyksiä siltä osin kun eivät ole ikkuna- ja ovituotestandardin EN 14351-1 +A2 mukaisia (syksyyn 2016 asti SFS EN 14351-1 +A1).

Ikkunoiden ja ovien CE-merkintään liittyvä kansallinen soveltamisstandardi (SFS 7031) ilmestyi joulukuussa 2016. Soveltamisstandardissa annetaan suosituksia/ohjeita harmonisoitujen ominaisuuksien luokista ja lukuarvoista. Lisäksi se sisältää muita tulkintoja, tyypillisinä ikkunoille ja oville, joihin ei löydy selvää vastausta tuotestandardista eikä rakennustuoteasetuksesta. Ikkunat ja ovet kuuluvat AC-menettelyssä luokkaan AVCP 3 (tai AVCP 4 mikroyritykset). AVCP 3 ominaisuuksien osalta määrittää ilmoitettu laitos (eli Notified Body, Suomessa vain ainoastaan VTT) , kun sen sijaan mikroyritysten ominaisuudet on saattanut määrittää ei-notifioitu laitos.

Kaikkia paloikkunoita ja –ovia ei voi merkitä CE-merkillä (palolasi kylläkin), koska niillä ei ole voimassa olevaa tuotestandardia. Näiden osalta tuotteet hyväksytään käyttöön joko tyyppihyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä (kiinteät MSE-ikkunat, tyyppihyväksytyt EI15, E30 ja EI30-luokan rakenteet Fenestralla, on kuitenkin huomattava, että lähes kaikki markkinoilla olevat tyyppihyväksytyt paloikkunat ovat pienikokoisia tarkennetun tulkinnan mukaan (testattua kokoa ei saa ylittää, lähinnä leveys tulee esteeksi, ennen oli pinta-ala rajoitteena), jolloin joudutaan rakennuspaikkakohtaiseen hyväksyntään kuten myös kiinteät MEK-ikkunat). Avattavien palonsuojaulko-ovien ja -ikkunoiden (SFS-EN 16034:2014) osalta on menossa CE-merkinnän siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2019, jonka jälkeen tuotteiden tyyppihyväksyntä ei ole enää mahdollista näillä tuotteilla.
Rakennustuoteasetuksen n:o 305/2011 mukaan (9 artikla, kohta 1) CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tuotteen luonteen vuoksi (mm. ikkunat ja ovet) tämä ei ole mahdollista, merkintä käy ilmi joko pakkauksesta tai sen mukana toimitettavista asiakirjoista.

Kansallisesta ikkunoiden ja ovien sovellusstandardista SFS 7031 selviää, millä perusteella ja minkä ominaisuuksien osalta eri tuotteet voidaan CE-merkitä. Sovellutusstandardista löytyy ohjeellisia vaatimuksia eri ominaisuuksille. Myös erikoisrakenteisten tuotteiden osalta sovellutusstandardi antaa lisävalaistusta. Näitä ovat esim.muut kuin suorakaiteen muotoiset ikkunat, tuloilmaikkunat, kaksilehtiset ovet, välikarmittomat levikkeelliset ovet ja pariovet, tuuletusluukut, karmin umpiosat ja erikoislasitukset. Yksilöllisiä arkkitehdin tai muun suunnittelemia tuotteita eikä suojeltuun kohteeseen tehtyjä tuotteita tarvitse CE-merkitä, mutta jos harmonisoituja ominaisuuksia on määritetty , ei ole esteitä CE-merkinnälle.

Fenestran CE-merkintä

 1. Puualumiini-ikkunat ja -ovet sekä

  Fenestran omassa valmistuksessa olevien tuotteiden CE-merkintä on alkanut viimeistään 1.7.2013 lähtevistä toimituksista.

  Fenestran CE-merkintä tukeutuu kolmeen asiakirjaan: tilausvahvistukseen, CE-ilmoitukseen ja suoritustasoilmoitukseen. Tilausvahvistuksessa kerrotaan kaikki tärkeimmät tilaajan edellyttämät ominaisuudet. CE-ilmoitukset (sisältävät CE-merkinnät) sekä käyttö-, hoito, varastointi- ja asennusohjeet (SFS EN 14351-1 + A1 mukaisesti) tullaan toimittamaan lähetyksen mukana asiakkaalle. Fenestran CE-merkintä perustuu yhteen ominaisuuteen, joka on lämmönläpäisykerroin. Tuotteet on jaettu muutamaan U-arvo-ryhmään (liitteenä).

  Suoritustasoilmoitukset samoin kuin muu yrityksemme CE-informaatio löytyy www-sivuiltamme (ohessa esimerkkinä suoritustasoilmoitukseen liittyvänä U-arvotaulukko, jota voi käyttää energialaskennassa kun tarvitaan tarkempia tietoja U-arvon ohella säteilyominaisuudet). Rakennustuoteasetuksen mukaisesti pyydettäessä toimitamme tilaukseen liittyvät suoritustasoilmoitukset asiakkaalle paperisessa tai sähköisessä muodossa (Rakennustuoteasetus 7.artikla kohdat 1-3). Suoritustasoilmoituksissa kerrotaan kaikki valmistamiimme tuotteisiin liittyvät tutkitut (tuotestandardi SFS EN 14351-1 + A1, testatut tai lasketut) ominaisuudet. Nämä on määrittänyt pääasiassa VTT (ilmoitettu laitos eli Notified Body) AVCP 3 mukaisesti. Joitakin testauksia on suoritettu Ruotsin SP:llä.

 2. Schüco-ikkunat ja –ovet sekä julkisivujärjestelmät

  Schüco- ikkunoita ja -ovia koskee sama tuotestandardi kuin edellä mainittu EN 14351-1 + A1, mutta Fasad-järjestelmäämme koskee tuotestandardi SFS-EN 13830 ”Julkisivujärjestelmät”.

  Schüco-tuotteemme perustuu järjestelmäsertifikaattiin, jolloin järjestelmän myyjä ”Schüco International KG” vastaa siihen liittyvistä tuoteominaisuuksista. Täten ilmoitamme heidän ilmoittamansa tuoteominaisuudet, jotka on määrittänyt useimmiten ift Rosenheim (saksalainen ikkunantutkimuslaitos, Notified Body).

  Schüco-tuotteidemme CE-merkintä (alkaen viimeistään 1.7.2013) tukeutuu kolmeen asiakirjaan: tilausvahvistukseen, CE-merkintään ja suoritustasoilmoitukseen. CE-merkintään liittyvät tiedot toimitetaan lähetysasiakirjojen mukana. Suoritustasoilmoitukset käyvät ilmi www-sivuiltamme. Suoritustasoilmoitukset toimitetaan asiakkaalle pyydettäessä.

 3. Fenestran välitystuotteiden CE-merkintä

  Fenestran välityksessä olevien tuotteiden CE-merkintä on alkanut viimeistään 1.7.2013 lähtevistä toimituksista. Tästä merkinnästä vastaa omalla järjestelmällään välitystuotteiden valmistaja. Fenestran www-sivuilla on linkit ko. valmistajien sivuille.

Annamme mielihyvin lisätietoa tuotteistamme.

Jorma Tiiri
Fenestra Yhtiöt Oy, Ikkunat
tuotekehityspäällikkö, dipl.ins.
RT:n teknillisen ikkuna- ja oviryhmän puheenjohtaja
Kansallisen ikkuna- ja ovituotestandardin työryhmän ja ohjausryhmän puheenjohtaja

+358406851106
jorma.tiiri@fenestra.fi