Käyttöoikeudet

Domuksen www-sivut sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Domus Yhtiöt Oy:lle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjällä on oikeus lukea, tulostaa ja välittää aineistoa eteenpäin. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lehdistölle suunnattua materiaalia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan. Linkkien ja aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä Domus Yhtiöt Oy vastaa mistään aineiston tai linkkien käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Domus Yhtiöt Oy
Puusepänkatu 1, 32200 Loimaa
puh 0207 100 200
Y-tunnus: 0134829-5
info@domus.fi
www.domus.fi www.domlux.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Jari Sääksi
Järjestelmäkehitys ja IT-esimies
Puusepänkatu 1, 32200 Loimaa
puh 050 3443 752
jari.saaksi@domus.fi

3. Rekisterin nimi

Domus Yhtiöt Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Domus Yhtiöt Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja tiedottamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin rinnastettaviin toimenpiteisiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Domus Yhtiöt Oy käsittelee verkkosivustojensa kautta kerättyjä henkilötietoja tämän Ilmoituksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän Ilmoituksen huolellisesti ennen Sivuston käyttämistä. Mikäli et hyväksy tätä Ilmoitusta, oletamme sinun lopettavan Sivuston käytön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
nimi
yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
arvo, ammatti tai muut tiedot koskevien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
ikä
sukupuoli
kieli
yksi rekisteröityyn liitettävä muu tunnistetieto
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
• lähin myymälä
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• tuotepalautukset
• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet)
• Domus Yhtiöt Oy:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset osallistuessaan rekisterinpitäjän sähköisesti tai paperisilla lomakkeilla järjestämiin markkinointikampanjoihin, kuten markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin sekä erilaisissa asiakasrajapinnoissa järjestettäviin tapahtumiin, kuten asennusnäytöksiin tai asiakasiltoihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Sivustoilla voidaan kerätä henkilötietoja myös materiaalin (video, pdf-tiedosto) lataamisen tai yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja voidaan siten luovuttaa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen Domus Yhtiöt Oy:n henkilökunnan sisällä, sekä tarkoin valituille yhteistyökumppaneille, kuten Domus Yhtiöt Oy:n mainostoimistolle.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Domus Yhtiöt Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työntekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen
Tietosuojatiedot: http://www.salesforce.com/eu/company/privacy/
Turvatiedot: https://trust.salesforce.com/
Käyttöehdot: http://www.salesforce.com/company/legal/agreements.jsp
Tietojen säilytysaika ja vanhentuneiden tietojen hävitysaika toteutetaan lain mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Henkilö voi pyytää kirjallisesti virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteriseloste- ja oikaisupyyntö osoitetaan rekisteriasiasta vastuussa olevalle henkilölle. Henkilöllisyys tulee todistaa pyynnön/oikaisun yhteydessä. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.

Evästeiden käyttö

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla sivuston kävijämääriä voidaan seurata Domus Yhtiöt Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Domus Yhtiöt Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Mainontaevästeet auttavat valitsemaan sivustojemme käyttäjille parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta käyttäjä näkee mieleisiä mainoksia, vieraillessa eri sivustoilla. Mainosevästeiden avulla voidaan kävijät ryhmitellä eri yleisöihin, kuten ikä, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla keräämämme tiedot eivät kerro meille tai yhteistyöyrityksillemme käyttäjän nimeä, yhteystietojasi tai muita henkilökohtaisia tietoja, ellet toisin päätä. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi.

Pikayhteydenotto
logo-domlux.fi

 

Haluatko maksuttoman tarvekartoituksen asiantuntijamme kanssa?

Kirjoita posti- ja puhelinnumerosi, niin soitamme Sinulle mahdollisimman pian.

Piilota